Click để ủng hộ chúng tôi
 1. Quy định và hương dẫn thành viên Up tin lên Top

  » Thành viên được quyền Up tin của mình lên Top đầu.
  » Mỗi thành viên được quyền Up tin 2 lần/24h.
  » Thành viên có thể làm mới tin bằng cách tự comment vào tin mình đăng.
 2. Cách để tin nhanh được Google tìm đến

  » Lựa chọn tiêu đề tin đăng ngắn ngọn, tổng quát, tránh sự trùng lặp.
  » Bài viết phải được trình bày rõ ràng, khoa học, tránh sự copy and paste 100%.
  » Chia sẻ tin lên các Mạng xã hội lớn.
  1. Chia sẻ trang này

   Đăng lúc: 1/12/16
   Đã xem: 39 lượt | Mã tin: 60492
   Số điện thoại: 0967401195
   Hoạt động đấu thầu diễn ra phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng với tính chất của các công trình xây dựng có nguồn vốn đầu tư lớn, đòi hỏi mẫu đơn xin giấy phép vào đường cấm hà nội các nhà thầu có khả năng thực hiện.
   Để tiến hành đấu thầu xây dựng thì bên mời thầu và các nhà thầu cần nắm được quy trình đấu thầu xây dựng.

   rao vặt nhanh nhất - rao vặt miễn phí
   mẫu đơn xin cấp giấy phép vào đường cấm

   Đấu thầu là gì?
   Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vu tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắm; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

   Đấu thầu xây dựng là đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng, do các cơ quan, tổ chức mời thầu và bên dự thầu thường là các doanh nghiệp xây dưng tham gia.

   Quy trình đấu thầu xây dựng
   Việc tổ chức đấu thầu xây dựng được thực hiện theo quy trình sau:

   Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và các căn cứ vào tờ trình phê duyệt.

   Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
   • Mời thầu:
   Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   +Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu.

   Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

   Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử .
   • Mở thầu:
   Việc mở thầu được tiến hành theo trình tự sau:

   + Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;

   + Kiểm tra niêm phong;
   Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu

   Việc đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp thực hiện theo trình tự sau:

   + Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu;
   Công bố kết quả đấu thầu: Ngay sau khi có quyết định của người có thẩm quyền, bên mời thầu tiến hành công bố kết quả đấu thàu qua việc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu tham dự, bao gồm nhà trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu về kết quả đấu thầu.

   Bên mời thầu phải gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng. Đồng thời bên mời thầu cũng phải thông báo cho nhà thầu lịch biểu nêu rõ yêu cầu về thời gian thương thảo hoàn thiện hợp đồng, nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng.


   Bước 5: Thương thảo hợp đồng

   Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

   Việc thương thảo hợp đồng dựa trên cơ sở:

   + Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

   + Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà thầu;

   + Hồ sơ mời thầu

   Bước 6: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

   Sau khi thương thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

   Tư vấn miễn phí 24/24: 0888 622 188 - 0976 964 688
   Email: hotro@tuphapviet.com Địa chỉ: Số 90 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chia sẻ trang này


Duy trì trạng thái đăng nhập
Bạn đã quên mật khẩu?
Đăng ký
LÊN ĐẦU TRANG